Feeds:
Objave
Komentari

Archive for Veljača 2012.

Zanima me, imaju li zagovornici ACTA-e ovoliko CDova?

Oglasi

Read Full Post »

Treba prvo organizirati pa onda informatizirati upravu!

Sugeriram jednostavan koncept povećanja efikasnosti državne uprave:

“Za svaki posao kojeg građanin treba obavljati s državom treba postojati tijelo državne uprave koje je za to zaduženo. Kada građanin zatreba odraditi neki posao tijelo državne uprave ne smije od građana tražiti dokument/ispravu kojeg izdaje neko drugo tijelo državne uprave već ga je dužna u najkraćem mogućem roku pribaviti sama na temelju podataka koje je dobila od građana.”

Na taj se način može:
* ubrzati ishođenje potrebnih dokumenata/isprava/dozvola
* umanjiti mogućnost koruptivnog ponašanja (ili ga ograničiti samo na jedno tijelo državne uprave 🙂 )

Informatizacija može dakako pomoći, ali mislim da je sam koncept (poslovni proces) važniji od tehnike (IT)  i može se početi primjenjivati odmah.

Ne treba zaboraviti kako su ljudi poslali čovjeka na Mjesec u vrijeme dok se sav project management radio isključivo na papirima!

Read Full Post »